Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Gỏi mực trộn ngủ sắc
370.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm thái thơm
185.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm thịt lá quế
410.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm củ kiệu
240.000 VNĐ
Mới
Gỏi đu đủ mực
30.000 VNĐ
330.000 VNĐ
Mới
Hàu sống ớt chanh
490.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Lẩu hải sản Nhật
320.000 VNĐ
Mới
Lẩu hải sản Việt Nam
460.000 VNĐ
Mới
Lẩu kimchi hải sản
120.000 VNĐ
Mới
Lẩu nướng hải sản
425.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Bạch tuột nướng
230.000 VNĐ
Mới
Cua nướng rang muối
650.000 VNĐ
Mới
Cua rang me
250.000 VNĐ
Mới
Hàu sống ớt chanh
490.000 VNĐ
Mới
Mực lá ram mặn
210.000 VNĐ
Mới
Ngêu hấp thái
520.000 VNĐ
Mới
Ốc vát hấp thái
250.000 VNĐ
Mới
Tôm hùm nướng chui
20.000 VNĐ
220.000 VNĐ

Sản phẩm của chúng tôi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Gỏi mực trộn ngủ sắc
370.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm thái thơm
185.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm thịt lá quế
410.000 VNĐ
Mới
Gỏi tôm củ kiệu
240.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Lẩu hải sản Nhật
320.000 VNĐ
Mới
Lẩu hải sản Việt Nam
460.000 VNĐ
Mới
Lẩu kimchi hải sản
120.000 VNĐ
Mới
Lẩu nướng hải sản
425.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Bạch tuột nướng
230.000 VNĐ
Mới
Cua nướng rang muối
650.000 VNĐ
Mới
Cua rang me
250.000 VNĐ
Mới
Hàu sống ớt chanh
490.000 VNĐ